OR-CURSUS.com
OR-CURSUS.com
| Basis | Arbo | Maatwerkcursus OR | Adviseren en Instemmen | Collectief Ontslag | Communicatie | Feedback | Financien | Fusie | Invloed Uitoefenen | Onderhandelen | Reorganisatie | Vergaderen


Categorieën
De bedrijfscommissies WOR

Art 37, 38, 39, 40, 41 en 42 WOR

Een bericht over artikel 37 tot en met 42 van de Wet op de Ondernemingsraden. In dit bericht vind je de volledige tekst van dit wetsartikel en daaronder een toelichting op het wetsartikel.Lees verderArt 37, 38, 39, 40, 41 en 42 WOR