OR-Cursus.com - voor alle OR trainingen!

Categorieën
Samenstelling en werkwijze van de ondernemingsraden WOR

Art 16 WOR

Een bericht over artikel 16 van de Wet op de Ondernemingsraden. In dit bericht vind je de volledige tekst van dit wetsartikel en daaronder een toelichting op het wetsartikel.

Hieronder tref je de volledige tekst van, art 16 WOR, artikel 16 wet op de ondernemingsraden.

1. De ondernemingsraad kan een of meer deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een vergadering van die raad, met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp. Hij kan een zodanige uitnodiging ook doen aan een of meer bestuurders van de onderneming, dan wel aan een of meer personen als bedoeld in artikel 24, tweede lid.

2. De leden van de ondernemingsraad kunnen in de vergadering aan de in het eerste lid bedoelde personen inlichtingen en adviezen vragen.

3. Een deskundige kan eveneens worden uitgenodigd een schriftelijk advies uit te brengen.

4. De voorgaande leden zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de commissies van de ondernemingsraad.

Toelichting op art 16 WOR

Mag een ondernemingsraad van een extern deskundige gebruikmaken krachtens art 16 WOR?

Ja, dat mag krachtens het eerste lid van artikel 16 van de Wet op de Ondernemingsraden. Je mag de deskundige uitnodigen om mondeling of schriftelijk advies te geven.

Mag een commissie van een extern deskundige gebruikmaken?

In lid 4 staat dat al het voorgaande ook geldt voor commissie die door de ondernemingsraad ingesteld zijn. Dus een commissie mag ook gebruikmaken van extern deskundigen.

Hoe zit het met de kosten van de extern deskundigen?

De kosten van de extern deskundigen komen voor rekening van de onderneming. Nu is het natuurlijk niet de bedoeling dat je naar alle lust extern deskundigen uit gaat nodigen en daardoor heel veel geld over de balk smijt. De extern deskundige moet je wel nodig hebben om je taak uit te kunnen oefenen. Als dit niet het geval is, dan heb je onterecht gebruikgemaakt van de faciliteiten van de onderneming.

Sommige ondernemingsraden spreken met de bestuurder een budget af. Zelf raad ik niet aan om een budget af te spreken. Stel je budget is op en je hebt echt nog een extern deskundige nodig. Tsja, daar sta je dan. Kun je geen goed onderbouwde en professionele reactie geven op een adviesaanvraag. Wat ik wil zeggen, is dat een budget je kan beperken in de uitoefening van je taak.