OR-Cursus.com - voor alle OR trainingen!

Categorieën
De instelling van ondernemingsraden WOR

Art 3 WOR

Een bericht over artikel 3 van de Wet op de Ondernemingsraden. In dit bericht vind je de volledige tekst van dit wetsartikel en daaronder een toelichting op het wetsartikel.

Hieronder treft je de volledige tekst van artikel 3 wet op de ondernemingsraden.

1. De ondernemer die twee of meer ondernemingen in stand houdt waarin tezamen in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn stelt voor alle of voor een aantal van die ondernemingen tezamen een gemeenschappelijke ondernemingsraad in indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze wet in de betrokken ondernemingen.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van in een groep verbonden ondernemers, die twee of meer ondernemingen in stand houden, waarin tezamen in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn. De betrokken ondernemers wijzen een tot hun groep behorende ondernemer aan, die voor de toepassing van deze wet namens hen als ondernemer optreedt ten opzichte van de gemeenschappelijke ondernemingsraad.

3. De ondernemingen waarvoor een gemeenschappelijke ondernemingsraad is ingesteld, worden beschouwd als één onderneming in de zin van deze wet.

Toelichting op art 3 WOR

Wat is het verschil tussen een gemeenschappelijke ondernemingsraad, een groepsondernemingsraad (GOR) en een centrale ondernemingsraad (COR)?

Bij een gemeenschappelijke OR zijn er geen onderliggende ondernemingsraden. De gemeenschappelijke OR is de enige OR binnen de onderneming. Dit blijkt uit art 3 WOR.

Binnen een onderneming kun je meerdere groepsondernemingsraden hebben. Een groepsondernemingsraad vertegenwoordigt een bepaalde groep binnen de onderneming. In deze groep werken zoveel mensen, dat daar weer aparte ondernemingsraden voor opgericht zijn. Dus een groepsondernemingsraad is een samenwerkingsverband tussen verschillende ondernemingsraden binnen een onderneming.

Een centrale ondernemingsraad is een overkoepelende ondernemingsraad voor alle aanwezige ondernemingsraden.

Binnen een heel groot concern kunnen verschillende vormen van ondernemingsraden aanwezig zijn. Aan het begin van dit artikel heb ik het verduidelijkt in een simpel schema.

Wanneer richt je een gemeenschappelijke ondernemingsraad op?

Stel er is een organisatorisch samenwerkingsverband tussen verschillende BV’s. En dit samenwerkingsverband wordt gezien als een onderneming in de zin van de WOR. Dan kan het voor de medezeggenschap beter zijn dat er een gemeenschappelijke OR opgericht wordt. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer in elke BV afzonderlijk minder dan 50 mensen werkzaam zijn, maar in het samenwerkingsverband meer dan 50 mensen. Krachtens art 2:1 WOR ben je dan verplicht een ondernemingsraad op te richten. En dat kan in de vorm van een gemeenschappelijke ondernemingsraad.