OR Cursus | OR Training | Cursus Ondernemingsraad

Categorieën
Samenstelling en werkwijze van de ondernemingsraden WOR

Art 7 WOR

Een bericht over artikel 7 van de Wet op de Ondernemingsraden. In dit bericht vind je de volledige tekst van dit wetsartikel en daaronder een toelichting op het wetsartikel.

Hieronder tref je de volledige tekst van artikel 7 wet op de ondernemingsraden.

De ondernemingsraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een of meer plaatsvervangende voorzitters. De voorzitter, of bij diens verhindering een plaatsvervangende voorzitter, vertegenwoordigt de ondernemingsraad in rechte.

Toelichting op art 7 WOR

Welke OR-functies zijn wettelijk verplicht?

Uit art 7 WOR blijkt dat je twee functies moet instellen. Namelijk de functie van voorzitter en de functie van vicevoorzitter, ook wel plaatsvervangende voorzitter. Verder hoef je geen functies in te stellen. Vaak zie je dat ondernemingsraden ook een secretaris aangewezen hebben. De secretaris vormt dan samen met de voorzitter het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad.

Wie vertegenwoordigt de OR in de rechtszaal?

De voorzitter is degene die de ondernemingsraad vertegenwoordigt in de rechtszaal. Dus als het uiteindelijk een rechtszaak wordt, dan zal de voorzitter bij de kantonrechter, Ondernemingskamer of de Hoge Raad moeten komen. Mocht de voorzitter niet kunnen, dan is de plaatsvervangende voorzitter of te wel de vicevoorzitter de aangewezen persoon om de OR in rechte te vertegenwoordigen.

Dat je als voorzitter van de ondernemingsraad de OR in de rechtszaal zou moeten vertegenwoordigen, is wel iets wat je goed moet beseffen. Dit is natuurlijk niet zomaar iets. Je moet uit het juiste hout gesneden zijn om deze taak goed te kunnen volbrengen. Dus je overweegt voorzitter te worden, houd er dan rekening mee dat je wel eens voor de rechter zou moeten komen. Gelukkig gebeurt het niet heel erg vaak, maar het gebeurt wel degelijk. Daarnaast verzwakt een ondernemingsraad ook zijn onderhandelingspositie als de voorzitter niet capabel genoeg is om de ondernemingsraad in rechte te vertegenwoordigen op het moment dat het erop aan komt. Want als de bestuurder weet, of vermoedt, dat de voorzitter ten alle koste een gang naar de rechter wil voorkomen, dan zou de bestuurder wel eens zijn poot stijf kunnen houden. Terwijl de bestuurder dat misschien niet gedaan zou hebben, als hij zeker weet dat de OR een gang naar de rechter niet zal schuwen.